Interreg Noordzee Regio programma


Met een budget van € 167 miljoen wordt er binnen dit programma gewerkt aan 4 prioriteiten:

Thinking growth Eco-innovation Sustainable North Sea Region Green transport and mobility

Verschillende regio’s uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk werken samen aan projecten over o.a. duurzame energie, duurzaam transport, klimaat adaptatie, zorg en leefbaarheid. Het doel is de regio aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en investeren.

Projecten

Stronghouse

poster stronghouse

interreg

Stronghouse staat voor Sustainable Housing for Strong Communities. Het doel van dit project is om energierenovatie bij particuliere woningen te versnellen.

Provincie Drenthe is Lead Beneficiary en is daarom verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement en communicatie en het ondersteunen van alle partners.

Via Stronghouse, wil de provincie haar inwoners stimuleren om tot energierenovatie over te gaan. Daarin speelt de het programma Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe een grote rol. Ook team Wonen is erbij betrokken.

En verder, in onze regio doet de gemeente Noordenveld mee. Daar is men bezig met een buurtbenadering en kunnen ze veel brengen en halen bij deze transnationale samenwerking.

In Europa nemen steden, gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden deel aan het project.

Zie ook: www.northsearegion.eu/stronghouse

www.provincie.drenthe.nl/energieexpeditiedrenthe/

Looptijd: 1 januari 2020 - 31 december 2022.
Subsidieprogramma: Interreg Noord-Zee Regio

Totaal budget 5.899.758 EFRO:  2.949.877

stronghouse

SURFLOGH

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/surflogh/

In For Care

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/in-for-care/

TOPSOIL

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/topsoil/

C5a

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/c5a/

G-Patra

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/g-patra/

Hytrec

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/hytrec2/

Like!

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/like/

BLING

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/bling/

COM3 Builing competencies for competitive companies

Digitally enabled and transformed SMEs make rural areas more attractive places to live, work and invest in. Local and regional authorities need the right tools and competencies for supporting rural enterprises in their digital transformation.

COM³ partners develop a unique support model that strengthens and empowers local and regional actors in their role as innovation facilitators and enablers.

Kijk voor meer informatie op: https://northsearegion.eu/com-3/