Interreg Europe


Alle landen binnen de EU richten zich binnen Interreg Europe onder meer op meer technologische ontwikkeling,  innovatie, sterkere concurrentiekracht van MKB en bescherming van het milieu.

Projecten

Rural Growth

Kijk voor meer informatie op: https://www.interregeurope.eu/ruralgrowth/

OSIRIS

Kijk voor meer informatie op: https://www.interregeurope.eu/osiris/