Stateninitiatief 'Vrouwen Kiezen' in Drenthe


20171206_GroepsfotowerkgroepVrouwenKiezen

De leden van het Stateninitiatief "Vrouwen Kiezen”: Henk Pragt, Roelie Goettsch (voorzitter), Greetje Dikkers, Grietje Liezen (ambt. projectleider), Geke Wubs (ambt. secretaris), Aimée van der Ham, Jan Smits, Henk Nijmeijer.

Roelie Goettsch

Roelie Goettsch"Meer vrouwen in de politiek. Een onderwerp waarvoor ik me al lange tijd inzet. En waar ik me druk over maak. Want alle stemmen moeten gehoord worden in het politieke debat en bij het maken van belangrijke keuzes. De deelname van vrouwen aan de politiek stagneert en loopt zelfs terug. Daar wil ik graag aandacht voor vragen. Niet voor niets hebben vrouwen 100 jaar geleden zo gestreden voor algemeen actief en passief kiesrecht.  Zij waren toen, net als ik nu, overtuigd dat het belangrijk is dat mannen en vrouwen hun stem laten horen in het bestuur van ons land."

Henk Nijmeijer

Henk Nijmeijer"De volksvertegenwoordigende organen als gemeenteraad, Provinciale Staten en de Eerste en Tweede Kamer dienen een afspiegeling te zijn van de samenleving. Dat betekent dat de samenstelling, voor wat betreft man/vrouw verhouding, in evenwicht dient te zijn, maar ook dat de samenstelling divers moet zijn. Helaas is dat niet zo. Ik wil mij daarom inspannen om de diversiteit te versterken en dat wil ik doen door ondermeer vrouwen in de politiek geïnteresseerd te krijgen en te houden. Juist om dat belang te dienen wil ik mij graag inzetten voor de werkzaamheden van de werkgroep Vrouwen Kiezen. Iedereen doet mee en iedereen doet er toe."

Henk Pragt

PragtHenkHet is belangrijk dat de diverse raden een goede afspiegeling zijn van de maatschappij. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat iedereen zich vertegenwoordigt voelt. Daarom is het voor mij logisch en belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek actief worden. Het is nu nog te vaak een oude mannen bolwerk. 
Als ik erover praat met collega’s en andere geïnteresseerden dan komt altijd de opmerking dat het toch om kwaliteit dient te gaan en niet om geslacht, geaardheid, geloof of afkomst. En natuurlijk hebben ze gelijk dat het om de kwaliteit gaat. Maar is diversiteit dan geen kwaliteit? Volgens mij namelijk is diversiteit, dus ook de verhouding man-vrouw, de belangrijkste kwaliteit voor een goed bestuur en volksvertegenwoordiging.

Greetje Dikkers

DikkersGreetjeHet feit of je vrouw of man bent, speelt voor mij daarbij geen rol. Wanneer iedereen daar nu zo over zou denken, zou de vertegenwoordiging mannen en vrouwen vrijwel gelijk moeten zijn, toch? En dat is niet zo! Verre van dat, terwijl dat toch eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. De werkgroep “Vrouwen Kiezen” zet zich in om de een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek te krijgen en daar werk ik graag aan mee. Vanuit mijn eigen ervaring wil ik graag een bijdrage leveren, want blijkbaar zijn er redenen waarom vrouwen minder snel kiezen voor een rol in de politiek of daartoe uitgedaagd worden. En dat is jammer, zeg ik als ervaringsdeskundige.
Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in allerlei lokale bestuurlijke rollen. Op een gegeven moment werd ik actief in de afdelingspolitiek en in 2015 ben ik -op mijn 57ste- in de actieve politiek in de Provinciale Staten deel gaan nemen. Ook nu werk ik daarnaast, en combineer privé, werk en politiek. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat je ook op latere leeftijd kunt je starten, maar als ik vooraf had geweten hoeveel deze rol brengt, dan was ik wel 30 jaar eerder begonnen. Die ervaring wil ik graag via de werkgroep delen om andere vrouwen te inspireren zich beschikbaar te stellen voor politieke functies.

Aimée van der Ham

HamAiméeVanDer"Ik ben betrokken bij de werkgroep 100 jaar Vrouwen Kiezen omdat ik het belangrijk vind dat onze democratie een diverse samenstelling heeft in het bestuur.

Vrouwen hebben toch nog vaak dat ene zetje nodig om de politiek in te gaan. Zeker als het gaat om een plek in de spotlights en niet achter de schermen. Ik wil graag laten zien hoe leuk het is en wat de mogelijkheden zijn. Laten we gebruik maken van ons 'bevochten' recht om mee te mogen doen in de politiek. Uitspraken als "het gaat om kwaliteit" kloppen als men daarbij dan maar wel de moed en inzet toont om in alle geledingen van onze samenleving te zoeken! Dus vrouwen: meld je aan, loop een keer mee en laat van je horen."

Jan Smits

SmitsJan"Eigenlijk is het raar dat de volksvertegenwoordiging geen evenredige afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling. Dat er dus veel mannelijke gemeenteraadsleden of Statenleden zijn dan vrouwelijke. Zou dat zijn omdat mannen betere volksvertegenwoordigers zijn? Of omdat mannen beter kunnen debatteren? Of misschien wel omdat mannen meer tijd beschikbaar hebben dan vrouwen? Ik weet het eerlijk waar niet. Ik weet wel dat het natuurlijk klinkklare onzin is dat mannen betere volksvertegenwoordigers zijn dan vrouwen. In de Provinciale Staten van Drenthe hebben we een coalitie van 4 partijen en alle 4 de coalitiepartijen hebben een vrouw als fractievoorzitter.

Ik weet ook dat het van oudsher al zo is dat er veel meer mannen in raden en staten zitten dan vrouwen. Ook in de Provinciale Staten van Drenthe.

Daar gaan we wat aan doen, mensen! En daar wil ik aan meehelpen.
Door bijeenkomsten te organiseren, door het eerlijke verhaal te vertellen, door aan te moedigen en door te ondersteunen hoop ik te bewerkstelligen dat meer vrouwen zich gaan interesseren voor een rol in de politiek. En de ambitie gaan ontwikkelen om volksvertegenwoordiger of bestuurder te willen worden. We hebben mensen nodig, vooral vrouwen dus, die de schouders willen zetten onder de bestuurlijke structuur van onze samenleving. Kom op meiden! We zoeken jou!


De werkgroep van het Stateninitiatief "Vrouwen Kiezen in Drenthe" bestaat uit:

Roelie Goettsch (PvdA) voorzitter

Henk Pragt (D66)

Greetje Dikkers (SP)

Aimée van der Ham

Jan Smits (VVD)

Henk Nijmeijer (GroenLinks)

Om contact met één van de leden op te nemen, kunt u mailen naar vrouwenkiezen@drenthe.nl of klik op de bovenstaande links voor rechtstreekse contactgegevens.