Over het project 100 jaar Vrouwen Kiezen in Drenthe


In 2017 was het 100 jaar geleden dat vrouwen zich volgens de Grondwet voor het eerst verkiesbaar mochten stellen als politicus. Twee jaar later kregen zij ook actief kiesrecht (stemrecht). Een keerpunt in de politieke arena.

Alle reden voor een feestje, en tegelijkertijd dé aanleiding om aandacht te vragen voor een goede afspiegeling van onze samenleving in de Drentse politiek.

Daarom brengt de provincie Drenthe gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019 samen met diverse Drentse organisaties en instellingen dit thema voor het voetlicht. Dat doen we op verschillende manieren en voor een breed publiek, waarbij we natuurlijk aansluiten bij de landelijke, gemeentelijke en provinciale verkiezingen.