Háár verhaal wilde ik vertellen - Els Kloek


‘We hebben als vrouwen heel veel bereikt, maar we hebben ook veel moeten inleveren, veel meer dan mannen. Tegenwoordig wordt er doorgaans negatief gedaan over de huisvrouw en haar werk. Maar in de vorige eeuwen had je als huisvrouw een behoorlijk aanzien en deze vrouwen hadden veel te zeggen over hun eigen leven. Dat aanzien is helemaal verdwenen en dat merk ik aan kleine gebeurtenissen.

Mijn nichtje wilde laatst bijvoorbeeld leren breien, alleen kon niemand haar dat meer leren. We hebben de neiging om alles wat vrouwelijk is of was -als minderwaardig te beschouwen en daarmee bedoel ik zeker niet dat we terug moeten gaan in de tijd. Ik denk alleen dat vrouwen zich steeds moeten aanpassen aan het mannelijke spel – dat geldt als normaal. En als mannen zich aan de ‘vrouwenwereld’ moeten aanpassen, wordt dat sneu gevonden. Zo is de zogenaamde ‘verjuffing’ in het onderwijs een probleem maar toen er alleen meesters waren, had niemand daar bezwaar tegen.

Een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijkwaardiger zijn, zorgt voor een hele andere dynamiek en dat is gewoon nodig.

Ik vergelijk de huidige samenleving wel eens met het schoolplein: het jongensdeel wordt groter en groter en haantjesgedrag is zo langzamerhand de norm. Iedereen moet maar gelijk een topvrouw worden en je bent een spelbreker als je lak hebt aan de spelregels van de jongens.

Een van de spelregels is bijvoorbeeld dat de pikorde wordt bepaald door geld, macht en aanzien. Vrouwelijke waarden, zoals zorg en pragmatisme, staan onder druk. Ze mogen best algemener worden. Een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijkwaardiger zijn, zorgt voor een hele andere dynamiek en dat is gewoon nodig. Het is beter voor de toekomst van iedereen als vrouwen meedenken en -beslissen met hun heel eigen kijk op zaken. Ik denk dan ook dat het goed is dat vrouwen dichtbij zichzelf blijven en hun eigen talent ontwikkelen in plaats van dat ze in een bepaald format worden gedrukt.

Daarom is een initiatief als Vrouwen Kiezen ook nu nog steeds van belang, het is heel concreet en het mobiliseert vrouwen naar de stembus en naar de politieke arena. De vrouwelijke stem wordt op deze manier belangrijker en gehoord. Langzamerhand wordt het dan steeds normaler en is die éne vrouw niet meer de uitzondering. Want dat is wat ik uiteindelijk hoop, dat mijn concept van 1001 vrouwen (het zichtbaar maken van wat vrouwen in het verleden hebben gedaan en betekend) binnenkort achterhaald is: Die ene vrouwelijke uitzondering in de geschiedenis, dat worden er steeds meer. Voor mijn boek was die ene vrouw tussen al die mannen bijzonder, háár verhaal wilde ik vertellen. Dat is in de 21e eeuw hopelijk niet meer nodig. Misschien hebben we dan wel het boek 1001 mannen nodig haha.’


Ik vermoed dat in de toekomst het boek 1001 mannen nodig is

ElsKloek

Historica en schrijfster van onder andere het historische overzicht: 1001 vrouwen, Els Kloek denkt dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog lang niet is bereikt. Sterker nog, we gaan in haar ogen weer een stapje terug.