Tanja Klip-Martin


Foto Tanja2

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

'Ik denk niet dat die honderd jaren er toe doen. Wel het feit dat zo veel (vooral) vrouwen hebben gestreden voor dit recht. Daarmee waren zij de voorhoede en het lichtend voorbeeld voor heel veel vrouwen in volgende generaties, die zich opnieuw voor allerlei te verwerven rechten hebben ingezet. Strijd is in het huidige tijdsgewricht misschien niet meer het goede woord. Wel bewustwording van nog steeds aanwezige ongelijkheden en doorzettingsvermogen. Wat te denken van de nog steeds bestaande ongelijke betaling op sommige plekken van mannen en vrouwen in dezelfde functie?'

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

'Ik denk daarbij aan het waterschap, waar ik werk. In de meeste organisatielagen zijn mannen in de meerderheid (behalve bij de afdeling communicatie en de secretariële ondersteuning). 
En dat zijn allemaal prima mannen. We zijn ons er tot nu toe echter niet of in elk geval te weinig bewust van geweest dat een meer evenwichtige samenstelling man-vrouw leidt tot een meer evenwichtige en dus betere besluitvorming. Kortom, we gaan vrouwen in onze organisatie enthousiasmeren om intern te solliciteren naar een andere functie en gaan beter en gerichter op zoek in de buitenwereld. Ons streven is om in de meeste organisatielagen een verhouding te bereiken van minimaal 30% man en 30% vrouw. Dat betekent niet dat we quota gaan instellen, maar dat we onze ambities en doelstellingen nog beter willen bereiken.'

Het vinden van een goed evenwicht

Wat is uw drijfveer in de politiek?

'Ik heb mijn hart na een half jaar raadslidmaatschap in Coevorden in 1998 verpand aan het openbaar bestuur. Nooit in de gedachte daarin een loopbaan op te bouwen. Maar vanuit de ambitie dat dingen anders of beter zouden kunnen, bepaalde ideeën konden worden toegevoegd. Als liberaal vind ik dat de overheid dienend, faciliterend en voorwaardenscheppend aan de samenleving moet zijn, maar tegelijkertijd ook strenge regels moet stellen in het algemeen belang. Het vinden van een goed evenwicht daarbij is een prachtige taak.'

Heeft u een tip aan politici in de dop?

'Gevoel bij en voor het openbaar bestuur is wel de minste vereiste. Kies daarbij de onderwerpen, waaraan je een werkelijke, inhoudelijke  bijdrage kan leveren en verdiep je goed in die onderwerpen. Steek je licht op in de buitenwereld en praat met mensen. Zoek voor jezelf uit waar je goed in bent en ontwikkel dat verder. Geen mens hoeft alles te kunnen.'


Tanja Klip-Martin is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Sinds 2013 is zij dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. In 2016 werd zij lid van de Eerste Kamer. Hiervoor was zij onder meer wethouder in Coevorden en gedeputeerde in Drenthe. Tanja Klip-Martin is opgeleid als kunsthistorica en werkte onder meer bij het Noord-Brabants Museum.