Rein Munniksma


Rein-Munniksma2

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

"Het vroeger vaak verborgen talent van vrouwen is volop tot ontwikkeling gekomen. Je ziet dat zeker op scholen en universiteiten. Mijn moeder die geboren is in 1929 mocht wel naar de MULO (MAVO). Nadat ze die goed afgerond had, was een opleiding tot naaister in de ogen van haar ouders een goed vervolg. Niet omdat mijn grootouders conservatief waren, maar zo liep dit toen. Haar even slimme broers werden wel gestimuleerd als eersten van de familie een universitaire opleiding te volgen."

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

"Hoewel het wel veel beter is geworden, zijn er nog steeds mannen- en vrouwenbolwerken in ons land. We zijn er volgens mij aan toe dat in een volgend kabinet of bij bijvoorbeeld Friesland Campina een vrouw de hoogste positie inneemt.

Vrouwen met een andere culturele achtergrond moeten we prikkelen om dezelfde stappen te zetten, die hier in de afgelopen 100 jaar zijn gezet. Daar moeten we dan niet zolang over doen, maar sneller van de vloer naar de zolder gaan. Dat is niet alleen goed voor deze vrouwen individueel goed, maar zeker ook voor de samenleving. Zowel dichtbij als op mondiaal niveau."

Gelijke kansen voor iedereen

Wat is uw drijfveer in de politiek?

"Dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Niet iedereen heeft dezelfde talenten, maar het blijft een uitdaging dat de beschikbare gestimuleerd worden. We mogen best trots zijn op toppers. Als je het niet in je hebt om dit te worden, ben je nog geen tobber. Ook dan kan “een hand op de schouder” wonderen doen. Dit geldt niet alleen voor onze directe omgeving, maar we zullen ook een houding moeten aannemen dat dit ook internationaal opgepakt wordt. Je zult maar als meisje of jongetje opgroeien in Afrika. (Dit zeg ik trouwens ook eigen belang.)"

Heeft u een tip aan politici in de dop?

"Laat zien dat je idealen hebt. Een tip van mijn moeder: 'Goed dat je actief in de politiek bent, maar loop niet achter de vlag van een partij. Blijf je zelf en laat dat op een inspirerende manier zien!'"


Rein Munniksma is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. In 1978 begon hij zijn politieke carrière als wethouder van de gemeente Opsterland. Een kleine 10 jaar later werd Munniksma benoemd tot burgemeester van Anloo. Na de fusie van de gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde in 1998 werd hij burgemeester van de nieuwe gemeente Aa en Hunze. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 werd Munniksma op 18 april 2007 gekozen als gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij heeft twee termijnen volbracht. Op dit moment is Munniksma waarnemend burgemeester van de gemeenten Menterwolde en Slochteren.