Mirjam Pauwels


PauwelsMirjamWeb

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

‘Ik denk dat de kijk op de samenleving vanuit de politiek breder is. Niet alleen mannelijke, maar ook vrouwelijke waarden komen sindsdien aan bod.’

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

‘Politiek is in de beeldvorming nog steeds een “mannending”. Na honderd jaar zou dat beeld toch écht wel eens bijgesteld mogen worden.’

Wees jezelf

Wat is uw drijfveer in de politiek?

‘Vanuit mijn kennis en talenten, iets van betekenis kunnen toevoegen aan de maatschappij. Dat dienstbare zit in me en dat kan ik goed kwijt in het openbaar bestuur.’

Heeft u een tip aan politici in de dop?

‘Wees jezelf!! Geef op je eigen wijze invulling aan je politieke ambities. Als je vindt dat er iets moet veranderen, ga er dan voor!’