Miriam van Dijk


Miriam van Dijk

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

‘Wij hebben aan het vrouwenrecht in mijn opinie te danken dat het een bijdrage levert aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen.’

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

‘Nederland kent al jaren een cultuur waar mannen en vrouwen in principe dezelfde kansen hebben, dus ook om de politiek in te gaan. Dat er nog steeds minder vrouwen dan mannen daarin actief blijken te zijn, is dus een vrijwillige keuze van vrouwen zelf. Wellicht is het imago van de politiek daar mede debet aan. Er zijn veel goed ontwikkelde vrouwen die voldoende maatschappelijk besef hebben, maar blijkbaar ziet men participeren in het openbaar bestuur niet als een heel wenselijke rol. Als wij met elkaar daar eens een verbeterslag kunnen maken voor wat betreft het imago van het openbaar bestuur, dan is de winst niet alleen voor participatie van vrouwen. We gaan er dan namelijk allemaal fors op vooruit.’

Het is de keuze van de vrouwen zelf

Wat is uw drijfveer in de politiek?

‘Mijn drijfveer is de wereld een beetje mooier maken in den brede.’

Heeft u een tip aan politici in de dop?

‘Concentreer je niet zozeer op je imago, heb je voelhoorns in de maatschappij, bij de mensen voor wie je het doet en wees niet te  bang om impopulaire maatregelingen te nemen wanneer dat op de lange termijn beter uitpakt.’


Miriam van Dijk is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Ze was fractievoorzitter van haar partij en is inmiddels al ruim drie jaar wethouder in Tynaarlo. Miriam van Dijk denkt dat mede vanwege het imago van politieke functies vrouwen niet staan te trappelen om politiek actief te worden.

Dit interview is afgenomen door Marjanne Teunnissen.