Mineke Bosch


Mineke Bosch

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

Het kiesrecht gaf vrouwen politieke gelijkwaardigheid en de erkenning van politiek burgerschap. Hiermee konden zij een begin maken met het meedenken over en het meedoen in het bestuur van het land. Zij konden nu ook zelf kwesties van 'algemeen belang' meebepalen en agenderen en wetgeving initiëren. Omdat de civiele ongelijkheid bleef bestaan en ook sociale en economische ongelijkheid nog ver te zoeken waren, heeft het kiesrecht natuurlijk niet in één klap het politieke landschap veranderd. Daarvoor was ook nog een veelvormige, diep ingrijpende tweede feministische golf nodig en nog zijn we er niet.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Winst is te behalen door mannen en vrouwen bewust te maken van genderprocessen die verschillen in de waardering van mannen en vrouwen veroorzaken. Vrouwen moeten een extra steuntje in de rug krijgen om politiek actief te worden en te blijven. Dat in Nederland een vrouw minister-president wordt, moet eindelijk eens als een reële mogelijkheid worden gezien en werkelijkheid worden.

Genderprocessen veroorzaken verschillen in de waardering van mannen en vrouwen

Wat is uw drijfveer in de politiek?

ik ben zelf niet politiek actief, althans niet in de formele, georganiseerde politiek.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Gender is niet een kwestie van wel of niet discrimineren, maar gaat over de werking van diep ingesleten ideeën en gewoonten die vaak ook stereotypen zijn. Laat u hierover informeren en realiseert u zich dat gender altijd een rol speelt die voor vrouwen vaak nadelig uitpakt.


Mineke-Bosch-quote3

Mineke Bosch is ambassadeur Vrouwen Kiezen. Zij is een Nederlands historicus en verbonden als Hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Haar expertise ligt bij wetenschapsgeschiedenis / wetenschappelijke biografie, geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap, vrouwen en gendergeschiedenis, internationale vrouwenbewegingen, egodocumenten / (auto-)biografie / life writing. Zij is de biografe van Aletta Jacobs, de eerste officiële vrouwelijke studente en arts in Nederland.

Mineke-Bosch-quote1