Margreeth de Boer


Margreeth de Boer

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

In de afgelopen 100 jaar is er, weliswaar langzaam aan, enorm veel veranderd in de positie van vrouwen in de politiek en dus ook in de maatschappij. Dit mede dankzij de invoering van het vrouwenkiesrecht. Maar is dat voldoende?
Het is goed om daar bij stil te staan; zeker wereldwijd  is er anno 2017 sprake van een vaak mensonterende achterstand van vrouwen in de maatschappij waar zij leven. De slechte positie van vrouwen heeft een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van de opvoeding van hun kinderen. Persoonlijk vind ik dat een van de allergrootste bedreigingen voor onze gehele samenleving.

Het gaat om de kwaliteit van discussie en besluitvorming

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Ik had gehoopt dat na de bijna 50 jaar dat ik politiek actief ben, deze vraag niet meer gesteld hoefde te worden; een maatschappij bestaat toch uit mannen én vrouwen. Beide zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in deze wereld. Dus hebben beide sekse een maatschappelijke rol te vervullen. Zo eenvoudig is dat. Maar toch... Het is teleurstellend hoe weinig vrouwen we in vertegenwoordigende lichamen als provinciale staten of gemeenteraden zien.

Op regeringsniveau blazen we langzamerhand ons partijtje wel aardig mee. Maar in gemeenteraden en staten lijkt het zelfs wel achteruit te gaan. Daar moeten we ons zorgen over maken. 
Ik durf de boute stelling aan, dat een onevenredige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen de kwaliteit van het openbaar bestuur aantast. Is er recentelijk een onderzoek naar de oorzaken  gedaan? Is het toenemend haantjesgedrag in het openbaar bestuur daaraan debet? Is er bij werkgevers onvoldoende waardering voor de meerwaarde van politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van vrouwen? Is de combinatie, gezin, maatschappelijke functie en een rol in het openbaar bestuur wel mogelijk? Inmiddels zouden vrouwen die wel een rol in het openbaar bestuur vervullen, op verschillende manieren elkaar kunnen steunen. En dan liefst over politieke grenzen heen.

Er zijn in het verleden goede ervaringen opgedaan met staten-breed vrouwenoverleg, maar er zou in ieder geval per fractie overleg kunnen plaatsvinden over inhoudelijk en strategische keuzes die gemaakt moeten worden, opdat de rol van de vrouw niet ondergesneeuwd raakt. Daarbij gaat het niet om de macht, maar wel om de kwaliteit van discussie en besluitvorming.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Kortom, we hebben ook na 100 jaar vrouwenkiesrecht alle reden om de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen hoog op de politieke agenda te houden! Dus met een oude kreet: Vrouwen ten strijde!


margreet-de-boer-quote4

Margreet de Boer is ambassadeur Vrouwen Kiezen en voormalig politica. Zij begon haar politieke carrière in 1970 als raadslid in Wormer, waarna zij in 1978 Statenlid en later gedeputeerde werd in Noord-Holland. In 1993 werd zij Commissaris van de Koningin in Drenthe. Anderhalf jaar later ging zij als minister van Vrom naar Den Haag. Van 1998 tot 2001 was mevrouw De Boer Tweede-Kamerlid, om daarna waarnemend burgemeester van Leeuwarden te worden tot 2004. Ze vervulde het burgemeesterschap van de Friese hoofdstad tot haar 65ste verjaardag. In augustus 2010 werd De Boer waarnemend burgemeester van Hoogeveen, tot begin 2011.

margeet-de-boer-quote5