Marga Kool


Marga Kool

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

‘Aan het vrouwenkiesrecht hebben we te danken dat vrouwen mogen kiezen en gekozen mogen worden. Daar waar ze meer dan de helft van de bevolking uitmaken, lijkt die gelijkberechtiging
een heel normale zaak. Maar vrouwen hebben er lang en moeizaam voor moeten vechten. Op vele plaatsen in de wereld duurt die strijd zelfs nog voort.’

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

‘Dat het overal op de wereld normaal wordt, dat vrouwen gelijke rechten hebben als burger. Maar vooral ook, zelfs in Nederland, dat vrouwen daadwerkelijk een belangrijke rol gaan spelen in politiek en maatschappij. Nog té vaak maken heren en hun manier van politiek bedrijven de dienst uit. Terwijl het volwaardig meedoen van vrouwen niet alleen eerlijk is, maar daarnaast écht meerwaarde oplevert.’

Laat je niet kisten

Wat is uw drijfveer in de politiek?

‘Rechtvaardigheid. Gelijkberechtiging en gelijke kansen op welvaart en welzijn, voor alle mensen en bevolkingsgroepen, ongeacht hun sekse, geloof of afkomst. Maar ook behoud van het waardevolle en kwetsbare in onze omgeving: ons landschap, onze natuur, ons milieu, onze cultuurhistorie en onze eigen taal.’

Heeft u een tip aan politici in de dop?

‘Laat je niet kisten! Laat je niet negeren of wegzetten. Word daarbij niet bitter of venijnig, maar kom rustig en rondborstig op voor de belangen waar je voor staat. En organiseer de dingen zo, dat je met zo weinig mogelijk stress de politiek kunt combineren met andere belangrijke dingen in het leven.’


quote marga kool2

Marga Kool is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Ze is nu vooral schrijver en dichter, maar Marga Kool kan terugkijken op een jarenlange politieke carrière. Ze was onder andere Dijkgraaf en lid van de Provinciale Staten.

Dit interview is afgenomen door Marjanne Teunnissen.