Jetta Klijnsma


Foto_JettaKlijnsma

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht

Het vrouwenkiesrecht heeft het mogelijk gemaakt dat vrouwen hun stem kunnen laten horen in de politiek. Dat vind ik enorm belangrijk.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Honderd jaar is een mijlpaal, en mijlpalen grijp je aan om aandacht te vragen voor dat wat nodig is. En in dit geval is dat een betere afspiegeling van onze samenleving in onze volksvertegenwoordiging. Daarin valt echt nog genoeg winst te behalen en daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij. Tijdens mijn installatie als commissaris van de Koning heb ik het al aangekondigd: 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, wordt een feest! Maar we gaan er ook voor zorgen dat het 365 dagen per jaar Vrouwendag is.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wat is uw drijfveer in de politiek? 

Mijn drijfveer is dat iedereen mee moet kunnen doen. Mensen mogen niet buiten haken worden gezet. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor vrouwen.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Ikzelf vind het fantastisch om mensen te ontmoeten en kennis te maken met al die mooie en bijzondere initiatieven die mensen bedenken, voor hun wijk, hun dorp of de provincie. Voor mij voelt de politiek gewoon als een hobby. En dat is natuurlijk ook de beste manier om iets vol te houden: je moet het leuk vinden. Politiek is niet iets dat je van 9 tot 5 doet, dat moet je grijpen en daar moet je voor gaan.


Een betere afspiegeling van onze samenleving in onze volksvertegenwoordiging is nodig

Jetta Klijnsma is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Sinds 1 december 2017 is zij commissaris van de Koning in Drenthe. Van 2008 tot 2010 en van 2012 tot 2017 was zij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende IV en Rutte-II. In de tussenliggende periode was ze lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klijnsma groeide op in Hoogeveen en studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze begon haar loopbaan als medewerker in dienst van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. In 1990 werd ze gekozen in de gemeenteraad van Den Haag; in 1998 werd ze hier wethouder en in 2008 waarnemend burgemeester.