Jetta Klijnsma


Foto_JettaKlijnsma

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht

Het vrouwenkiesrecht heeft het mogelijk gemaakt dat vrouwen hun stem kunnen laten horen in de politiek. Dat vind ik enorm belangrijk.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Honderd jaar is een mijlpaal, en mijlpalen grijp je aan om aandacht te vragen voor dat wat nodig is. En in dit geval is dat een betere afspiegeling van onze samenleving in onze volksvertegenwoordiging. Daarin valt echt nog genoeg winst te behalen en daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij. Tijdens mijn installatie als commissaris van de Koning heb ik het al aangekondigd: 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, wordt een feest! Maar we gaan er ook voor zorgen dat het 365 dagen per jaar Vrouwendag is.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wat is uw drijfveer in de politiek? 

Mijn drijfveer is dat iedereen mee moet kunnen doen. Mensen mogen niet buiten haken worden gezet. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor vrouwen.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Ikzelf vind het fantastisch om mensen te ontmoeten en kennis te maken met al die mooie en bijzondere initiatieven die mensen bedenken, voor hun wijk, hun dorp of de provincie. Voor mij voelt de politiek gewoon als een hobby. En dat is natuurlijk ook de beste manier om iets vol te houden: je moet het leuk vinden. Politiek is niet iets dat je van 9 tot 5 doet, dat moet je grijpen en daar moet je voor gaan.