Jozias van Aartsen


Jozias-van-Aartsen

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

Het kan niet anders dan dat ik zeg, dat het vrouwenkiesrecht echt een mijlpaal is voor de Nederlandse samenleving. Vrouwen hadden natuurlijk allang bewezen dat ze waardevol waren voor de maatschappij, maar vanaf dat moment konden ze dat ook nog eens laten zien in politieke functies. Het heeft hen, maar ook de samenleving veel positiefs gebracht. Ik heb dit om me heen zien gebeuren en zie het nog steeds.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Er is nog genoeg te doen in de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en de diversiteit binnen politieke organen. Bij een pluriforme samenleving als de onze, hoort nu eenmaal ook een meer pluriforme volksvertegenwoordiging. Dat versterkt de democratie! Verder ben ik een voorstander van actief burgerschap, door ALLE burgers: mannen, vrouwen, minderheidsgroeperingen… iedereen, want de politiek en de samenleving is van ons allemaal.

de politiek en de samenleving is van ons allemaal

Wat is uw drijfveer in de politiek?

Ik ben opgegroeid in een politiek nest. De politiek zit als het ware in mijn bloed. Als commissaris van de Koning heb ik kennis gemaakt met Drenthe en de noordelijke bestuurders. Dat heeft mij echt geraakt. Het landschap, de volstrekte harmonie daarin en de cultuur die zich in alles daarin uitdrukt… Hoe mooi is het om daar je bijdrage aan te kunnen leveren! Bovendien: politiek is nooit saai. Het kan behoorlijk stormen.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Het lidmaatschap van een Raad of de Staten kost enorm veel tijd als je dat goed wilt doen. Ieder bestuurlijk orgaan heeft  haar eigen atmosfeer. Het leggen van contacten is dan belangrijk. Juist vrouwen zijn daar vaak goed in! Deze manier van investeren betaalt zich uit en maakt het Raads- of Statenlidmaatschap zeer de moeite waard.


"Juist vrouwen zijn daar goed in"

Jozias van Aartsen is Ambassadeur van Vrouwen Kiezen. In 1994 werd Van Aartsen minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Kok I. In Kok II werd hij benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. In 2003 werd hij als VVD-fractievoorzitter gekozen. In dat jaar werd Van Aartsen door de parlementaire pers verkozen tot beste politicus van 2003. In 2008 werd Van Aartsen burgemeester van Den Haag. Negen jaar later legde hij het ambt neer, om op 19 april 2017 aan te treden als waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Daar werd hij benoemd tot ambassadeur voor het leven. Sinds 1 december van dat jaar is Van Aartsen waarnemend burgemeester van Amsterdam.