Henk Nijmeijer


Henk Nijmeijer

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

Honderd jaar kiesrecht staat voor mij symbool voor de strijd die is geleverd door een groot aantal krachtige vrouwen voor diversiteit in de politiek, maar bovenal voor het feit dat het besturen van een land, gemeente of provincie moet worden gedaan door een afspiegeling van zijn inwoners. Een aantal vrouwen is honderd jaar geleden die strijd aangegaan en tot op de dag van vandaag blijkt het nog steeds noodzakelijk te zijn. Vanzelfsprekend is het nog in geen geval. En niet voor vrouwen alleen. In onze intra-culturele samenleving dienen we wel die juiste afspiegeling te hebben in de politiek. Vrouwen hebben aangetoond die strijd met succes te kunnen voeren en voor mij is dat ook een voorbeeld van doorzettingsvermogen en geloof houden in rechtvaardigheid en gelijkheid.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Er is nog een wereld te winnen om vrouwen dezelfde rechten te bieden en te laten ervaren. Ik zie veel besturen van organisaties en overheden voornamelijk bestaan uit mannen. Ik heb veel moeite met allerlei wetenschappelijke onderzoeken die de verschillen aantonen tussen man en vrouw en de kwaliteit van het bestuur. We zijn verschillend, en juist door het verschil maakt het ons sterker. We zijn allemaal verschillend en het is net of we niet meer in staat zijn om met die verschillen om te kunnen gaan of om die verschillen te accepteren. Daar is nog heel veel winst te behalen. Acceptatie van de ander en acceptatie van het feit dat we verschillend zijn, is het terrein waar we de grote winst in moeten halen.

Voor Vrouwen Kiezen betekent dat dat we niet alleen de scoop richten om vrouwen over te halen om actief in de politiek te worden, maar ook de acceptatie van het feit dat we verschillend zijn. En in deze tijd dat we steeds vaker de discussie horen over het geslachtsloos/gendervrij maken, blijf ik van mening dat we de verschillen niet uit moeten vlakken. Zeker niet in het openbaar bestuur. Als man in de werkgroep probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen.

Doorzettingsvermogen en geloof houden in rechtvaardigheid en gelijkheid

Wat is uw drijfveer in de politiek?

Ik wil blijvend werken aan een samenleving waar kwetsbare mensen recht wordt gedaan en waar verbondenheid opbloeit. Waar mensen niet worden buitengesloten en van natuur geen wegwerpartikel wordt gemaakt.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Ik heb een enorme drempel ervaren om de ‘actieve’ politiek in te gaan. Nu kan ik zeggen dat ik een onnodige drempel heb opgeworpen. De partij waar je levensidealen het best bij aansluiten, bepalen niet hoe je denkt en voelt en wat je voor jezelf rechtvaardig vindt. Nee, het blijkt dat jij, samen met gelijkgestemden, de koers van de partij mede bepaalt door bij jezelf te blijven. Vechten en staan in wat jij gelooft. En je staat er nooit alleen voor. Geruggensteund en gekozen door velen. Politiek is saai, hoor ik vaak. Maar politiek wordt gemaakt door mensen. Daarom, kom erbij en werk mee aan het minder saai maken van de politiek. We hebben je nodig!