Harmke Vlieg


Harmke Vlieg

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

100 jaar vrouwen kiesrecht is een belangrijke mijlpaal als het gaat om de positie van vrouwen in de samenleving. De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw wordt daarmee erkend. In de afgelopen 100 jaar hebben vrouwen steeds meer hun gaven en talenten kunnen inzetten, dat is grote winst voor mannen en vrouwen!

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Winst is er nog te behalen op het punt van de afspiegeling van de bevolking. Hoe mooi zou het zijn als juist in de politiek zichtbaar wordt hoe divers de bevolking is en we daar als mannen en vrouwen, ouderen en jongeren en mensen met verschillende culturele achtergronden, bruggen naar elkaar weten te bouwen.

Met je kennis en intuïtie kun je echt verschil maken

Wat is uw drijfveer in de politiek?

Als christen wil ik graag meebouwen aan de samenleving. Vanuit mijn visie op het leven zet ik me in voor mensen in kwetsbare posities en voor de aarde waar we zuinig op moeten zijn. In het openbaar bestuur wil ik opkomen voor gerechtigheid, in een wereld met onrust en dreiging is de Nederlandse rechtsstaat een groot goed!

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Voor vrouwen die overwegen om politiek actief te worden de tip om gewoon jezelf te zijn. Je hoeft politiek niet op een mannen manier te bedrijven. Ga uit van je eigen kracht en blijf dicht bij je gevoel, met je kennis en intuïtie kun je echt verschil maken.


Harmke Vlieg is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Zij is een ervaren politica en wethouder Jeugd en Gezin voor de ChristenUnie in de gemeente Assen. Vanuit haar portefeuille draagt zij verantwoordelijkheid voor de aandachtsgebieden zorg en jeugdzorg, duurzaamheid, verkeer en vervoer. Hiernaast is zij voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD Drenthe. 
Vanaf 2006 tot 2014 was zij raadslid en ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Assen. Harmke studeerde rechten aan de RUGen volgde een HBO- opleiding kerkelijk werk in Zwolle. Zij doet haar werk in de vaste overtuiging dat de ChristenUnie probeert de opdracht die God aan mensen geeft concreet vorm te geven.