Aimée van der Ham


Aimée van der Ham

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

Ik vind het heel belangrijk dat we in principe, gelijk behandeld worden. Daar is nog best wel wat om te doen, vandaar ook onze werkgroep Vrouwen Kiezen. We hebben nu wel het vrouwenkiesrecht en wat we eraan te danken hebben is dat je gewoon meer kunt opkomen voor wat je zelf belangrijk vind en niet alleen maar afhankelijk bent van wat mannen beslissen.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Mensen mogen zich bewust zijn van hun kiesrecht, dat je mag kiezen en hoe waardevol dit eigenlijk is. Op het moment dat je dit niet hebt of nóg niet hebt, weet je denk ik pas wat dat is. Ik vind het daarom zelf wel heel erg jammer dat er, juist nu, nog mensen zijn die zeggen niet te gaan stemmen omdat ze er geen vertrouwen meer in hebben of zeggen “ik zie het toch niet zitten". Terwijl het juist op zo’n moment wel belangrijk is om gebruik te maken van het kiesrecht dat je hebt en dat geldt dan natuurlijk voor het algemeen kiesrecht, voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Voor vrouwen vind ik het belangrijk dat ze weten wat ze kunnen en dat er niet gedacht wordt dat ze minder goed zijn, minder zakelijk of minder slim zijn dan een man en dat je daar ook voor mag staan. Je mag zeggen wat je vindt en wilt. Wat wil je voor het land, een provincie, een gemeente? Wat zou je willen voor cultuur, vervoer of financiën en dat je daar ook zeker je zegje over mag doen. Ik denk dat iedereen daar een andere mening over heeft en ik vind het daarom belangrijk dat die meningen ook gehoord worden.

Schroom vooral niet en vertrouw en geloof in je eigen kwaliteit!

Wat is uw drijfveer in de politiek?

Ik ben begonnen in de Gemeente, maar vind de Provincie ook heel erg leuk. Wat ik wel merk is dat je bij de Gemeente, nog dichterbij de mensen staat. Ik ben door een dorpsbelang en verschillende commissies in de politiek gekomen en vind het heel erg leuk om op deze manier een bijdrage te kunnen en mogen leveren aan mijn eigen omgeving en  zo iets te kunnen doen voor de gemeenschap. Niet iedereen heeft daar zin in, heeft daar tijd voor, ik heb dat gelukkig wel. Het is mooi te kunnen bekijken wat er nodig is, wat kunnen we verbeteren om zo te zorgen dat meerdere mensen daar plezier van kunnen hebben. Of dat nu gaat om de jeugd, cultuur, ouderen of bijvoorbeeld de economie. Ik denk dat dat heel belangrijk is en denk ook zeker dat er in deze omgeving daar nog veel in te behalen is.

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Er lijkt een drempel te zijn om de politiek in te gaan. Ik weet niet of dat echt zo is. Veel zit natuurlijk tussen onze oren. Gedachten als ‘Kan ik dat wel?’, ‘Kan ik dat wel combineren?’ zijn vaak genoemde redenen om het niet te doen. Zelf denk ik dat als de politiek je leuk lijkt, maar je weet het niet zeker, ga het onderzoeken! Neem contact op, woon eens een fractievergadering bij of een algemene vergadering, maar weet dat dat vele malen saaier is dan wanneer je actief mag deelnemen aan het debat. Schroom vooral niet en vertrouw en geloof in je eigen kwaliteit!


Aimée van der Ham is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Bij de vorige Statenverkiezingen was zij lijsttrekker van Sterk Lokaal en werd na de verkiezingen Statenlid bij provincie Drenthe.