Agnes Mulder


AgnesMulder

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

Dat vrouwen als ze daar voor kiezen invloed kunnen uitoefenen op hoe we met elkaar onze samenleving vorm geven. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze ouderen. Hoe willen we onze ouders op een goede liefdevolle manier verzorgen, welke hulp is daar voor nodig en wat kunnen we zelf? Dat zijn vraagstukken waar we allemaal wat van vinden en invloed op kunnen uitoefenen door ons stemrecht.

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

Dat we inzien dat we die keus hebben en onze volksvertegenwoordigers ook voeden met voorbeelden en zelf aan de slag gaan. De kracht die we als vrouwen hebben gebruiken we nog onvoldoende. We dienen  ons af te vragen waarom we dat niet doen en wat er voor nodig is om daar verandering in te brengen.

De kracht die we als vrouwen hebben, gebruiken we nog onvoldoende

Wat is uw drijfveer in de politiek?

De tekst uit Mattheus 6 vers 25-34 inspireert mij om me in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Kort samengevat is dat het volgende: Maak u geen zorgen om de dag van morgen en zeg niet Wat zullen wij eten? of Wat zullen wij drinken? of Waarmee zullen wij ons kleden? Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid  en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden (uit herzienestatenvertaling.nl)

Heeft u een tip aan politici in de dop?

Als je wat wil veranderen ga dan aan de slag. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Niks komt vanzelf en hard werken hoort erbij. Zoals Prediker al aangeeft in hoofdstuk 9: 7-10 Geniet van het leven!


Agnes Mulder is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Sinds 2012 is zij Tweede Kamerlid. Tot aan haar Kamerlidmaatschap was zij leider van de vestiging van de Kamer van Koophandel in Drenthe. Hiervoor was zij fractievoorzitter van het CDA in de Asser gemeenteraad. In de periode 2003 - 2010 was zij lid van de Provinciale Staten van Drenthe, met de portefeuille Financiën. Door haar mede-Statenleden werd Agnes Mulder verkozen tot beste Statenlid van Drenthe over de periode 2003-2007.