Agnes Jongerius


Agnes Jongerius

Wat hebben we te danken aan honderd jaar vrouwenkiesrecht?

‘De invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht was het beginpunt voor de gelijkstelling van man en vrouw. ‘Ruim 25 jaar heb ik voor de vakbond gewerkt, waarvan de laatste jaren als voorzitter van de FNV. Vaak is mij gevraagd hoe dat is als vrouw; carrière maken in de vakbond, een organisatie die – zeker vroeger – gezien werd als mannenbolwerk. Dat was ook niet makkelijk, maar bijna iedereen zag dat als de vakbond op de barricaden ging voor gelijke behandeling van werknemers – mannen en vrouwen – dat ze dat ook in de eigen organisatie moesten bevorderen.’

Welke winst is er nog te behalen op dit gebied?

‘Het is een lang proces waarbij gaandeweg vrouwen en mannen – althans in Nederland – gelijke rechten hebben. Maar de emancipatie van vrouwen is nog lang niet voltooid. Vrouwen participeren minder op de arbeidsmarkt, zijn oververtegenwoordigd in laagbetaalde sectoren en doen disproportioneel vaak onbetaald werk. We zien dit ook terug in de politiek. Mijn oproep zou dan ook zijn aan vrouwen: Twijfel niet, je kan het, stel jezelf verkiesbaar!’

Steun vragen is geen schande

Wat is uw drijfveer in de politiek?

‘Eén van de drijfveren is dat ik vanaf deze positie het voor de jongere generatie vrouwen graag makkelijker wil maken hun talenten te ontwikkelen en in het stralende licht te komen staan.’

Heeft u een tip aan politici in de dop?

‘Voor mezelf was het een kwestie van mijn vinger opsteken toen er een mooie positie voorbijkwam. Ik stak mijn vinger op én zorgde dat ik gesteund werd door anderen in de organisatie en daarbuiten. Er is namelijk altijd een moment dat je twijfelt, onzeker bent of zelfs onderuit gehaald wordt. Dan heb je die steun hard nodig. Politici in de dop, wees dus niet benauwd om steun te vragen. Steun vragen is geen schande.’


agnes-jongerius-quote2

Agnes Jongerius is ambassadeur van Vrouwen Kiezen. Ze was de eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV in 2005 en nu zet Agnes Jongerius zich in Brussel als Europarlementariër in voor gelijke behandeling.

Dit interview is afgenomen door Marjanne Teunnissen.