Ambassadeurs


Erg blij zijn wij met onze ambassadeurs! Zij zijn ons visitekaartje en vertellen met plezier en trots over ons project "Vrouwen Kiezen". Hun steun helpt om de doelen te behalen: het vieren van 100 jaar vrouwenkiesrecht, werken aan bewustwording onder mannen en vrouwen, en vrouwen stimuleren om politiek actief te worden. Dat doen de ambassadeurs bijvoorbeeld door er met plezier en trots over te vertellen in hun netwerk en ideeën, ervaringen of praktijkvoorbeelden te delen met het brede publiek.

Op dit moment bestaat de groep uit 24 mannen en vrouwen, die actief zijn in de politiek, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties.

Onze ambassadeurs

Graag stellen onze ambassadeurs zich aan je voor. Hieronder volgt een reeks van interviews met al onze ambassadeurs.


“Het zijn allemaal sterke vrouwen of mannen die stevig in hun schoenen staan en die laten zien dat hun eigen ambities en die van het project elkaar kunnen versterken.”

Statenlid Roelie Goettsch, namens de werkgroep ‘Vrouwen Kiezen’