Vrijetijdseconomie

De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor de provincie Drenthe. De sector zorgt voor veel werkgelegenheid en heeft bovendien een positief effect op de leefbaarheid van het platteland. Daarom investeren wij in natuur, landschap en (recreatieve) infrastructuur, ondernemerschap en innovatie.

slag_om_norgbanner

Fietsen op de VAM-berg

De VAM-berg is benoemd als icoonproject binnen het programma Vrijetijdseconomie en fietsen. Het past bij eerder gestelde doelen in het collegeprogramma en op het basis daarvan opgezette programma Vrijetijdseconomie en fietsen.