Biobased Economy

Steeds meer dringt het besef door dat de voorraad van fossiele grondstoffen eindig is. De zogeheten biobased economy, waarin grondstoffen uit plantaardige materialen (biomassa) worden gebruikt voor tal van toepassingen in de chemie, farmacie, energie, etc., is hierop het antwoord.

Subsidies & regelingen

Biobased Economy in Drenthe

Biobased Economy Drenthe

biobased_banner

De Biobased Economy, een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De provincie Drenthe is er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. In Drenthe werkt men volop aan deze nieuwe economie.