Ondernemen

De provincie Drenthe zet zich in voor een sterke regionale economie en het creëren van toekomstbestendige werkgelegenheid. Het hebben van een baan is in onze ogen de beste garantie om mee te doen in de maatschappij.
De Economische Koers Drenthe 2016-2019 is het beleidskader voor initiatieven die de provincie samen met haar partners de komende jaren wil ondernemen om de Drentse economie verder te versterken. Om de financieringsmogelijkheden voor ondernemers en projecten te vergroten, haakt de provincie daar waar mogelijk aan bij Europese programma’s.

bedrijventerreinbanner