Nationale windturbinebepalingen leefomgeving


Van donderdag 23 december 2021 tot en met woensdag 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving.

Lees verder op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.