Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden van start


De provincie Drenthe start vanaf 18 maart met de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”. Met deze landelijke regeling krijgen de provincies budget om een beperkt aantal veehouderijen, die liggen in de nabijheid van een stikstofgevoelig gebied, op basis van vrijwilligheid aan te kopen. Doel is de stikstofuitstoot te verminderen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan andere ontwikkelingen.

De regeling is bedoeld voor veehouderijen (melkvee, varkens en pluimvee) die een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Een check hiervoor kan gedaan worden via de Aankoopcalculator in Aerius. Veehouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich hiervoor aanmelden. Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moeten bedrijven voldoen aan landelijke en provinciale criteria. Die zijn te vinden op www.provincie.drenthe.nl/stikstof. Op basis van controle op de criteria en ranking vinden gesprekken plaats over een mogelijke aankoop met aangemelde veehouderijen die aan alle criteria voldoen. Ranking is nodig, omdat de door LNV beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle in aanmerking komende veehouderijen een aanbod tot aankoop te kunnen doen. Daarnaast dient deze ranking om te komen tot een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van middelen.

Verlagen van stikstofuitstoot

De regeling komt voort uit de landelijke Aanpak Stikstof die moet zorgen voor een blijvende vermindering van de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Drenthe kent 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Op dit moment wordt deze natuur teveel belast met stikstofneerslag. Met de uitvoering van deze regeling snijdt het mes aan twee kanten. Veehouderijen die willen stoppen met hun bedrijf kunnen nu mogelijk een koopovereenkomst sluiten met de provincie. Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor andere ontwikkelingen in dat gebied.

Meer informatie en aanmelden

Voor hulp van het gebruik van de aankoopcalculator in Aerius is de helpdesk van BIJ12 te raadplegen via Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12. Nadere informatie over de randvoorwaarden is te vinden via Vragen en antwoorden | Landbouw | Aanpak Stikstof. Daar is een vraag-en-antwoord-lijst beschikbaar voor deze regeling.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden van 18 maart tot 31 maart via www.provincie.drenthe.nl/stikstof

Na 1 april zal met een aantal veehouders een oriënterend gesprek plaatsvinden.