Provincie wil bijdragen aan twee duurzame nieuwbouwplannen in Nieuw-Amsterdam


Gedeputeerde Staten willen een subsidie van respectievelijk € 207.000 euro en
€ 200.000 euro toekennen aan twee herontwikkelingsprojecten in Nieuw-Amsterdam (Vaart ZZ 36-37 en Vaart ZZ 59-60). Deze nieuwbouwplannen zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het dorpscentrum. Het ontwerp voor de nieuwe panden is samen met inwoners tot stand gekomen. Het college stelt aan Provinciale Staten voor deze nieuwbouwprojecten mogelijk te maken.

Het oorspronkelijke gebouw aan de Vaart ZZ 36-37 is inmiddels gesloopt en met de nieuwbouw is reeds gestart. Op de plek van het oude pand komt een complex met zeven appartementen op de eerste verdieping en winkelruimte op de begane grond. Het complex wordt duurzaam gebouwd en zal bijna helemaal energieneutraal zijn dankzij onder andere goede isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Aan de Vaart ZZ 59-60 waren twee zeer verpauperde panden gevestigd. Sloop en nieuwbouw bleek de enige optie. Het nieuwbouwplan behelst twee winkels (begane grond) en vier luxe appartementen op de eerste verdieping. Ook dit wordt een energieneutraal gebouw.

In 2016 werd al begonnen met het opknappen van het centrum van Nieuw-Amsterdam. Directe aanleiding was de nieuwe centrumvisie van Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Deze visie gaat uit van een sterke opwaardering van de openbare ruimte, het versterken van de relatie tussen het centrum en het kanaal en het compacter maken van het kernwinkelgebied.

Gedeputeerde Henk Brink: “Als provincie willen we deze plannen voor de herontwikkeling aan de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam steunen. Deze gebiedsontwikkeling is al een aantal jaren geleden in gang gezet, maar er waren nog steeds panden die zorgden voor een verpauperde aanblik. Deze projecten zorgen voor een enorme kwaliteitsslag.”

De subsidies komen voort uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Deze regeling is speciaal bedoeld voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan.