Natuurgebied nabij Meppel in openbare verkoop


De provincie Drenthe biedt aan de rand van Meppel een recentelijk ingericht natuurgebied te koop aan. Dit natuurgebied maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het gaat om zeven aaneengesloten percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 27 hectare. De gronden liggen ten zuidoosten van het Diaconessen Ziekenhuis. Ze worden als één geheel te koop aangeboden.

De te verkopen natuurgronden worden aan de zuidkant begrensd door de Hoogeveensche Vaart en aan de noordkant door de stadsrand van Meppel en de N851. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het is voor het eerst dat de provincie een openbare verkoop doet van natuurgrond. Ook in de toekomst willen we gaan werken met openbare verkoop van soortgelijke gronden. Op deze manier kan iedereen eigenaar worden van een eigen stukje natuur.”

Bepalingen voor de gronden

De toekomstige eigenaar heeft de verplichting om de gronden tot ontwikkeling te brengen en in stand te houden als zijnde kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland en bossingel. Het gebied maakt deel uit van een waterbergingsgebied, wat betekent dat de lagere delen meerdere keren per jaar kunnen overstromen. Op de paden en lanen op het terrein wordt een erfdienstbaarheid gevestigd voor recreatief medegebruik door wandelaars. Er bestaan mogelijkheden voor het verkrijgen van een beheersubsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL).

Belangstelling? Reageer voor 17 augustus 2018

De gronden worden in opdracht van de provincie Drenthe verkocht door uitvoeringsorganisatie Prolander. Dat gebeurt volgens het principe van gelijkberechtiging. Heeft u belangstelling? Dan kunt u tot uiterlijk 17 augustus 2018 uw beheersplannen en een bieding indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in de verkoopbrochure op www.prolander.nl.

De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Biedingen worden deels beoordeeld op de kwaliteit van het voorgestelde beheerplan en deels op basis van de hoogte van het inschrijfbedrag.

Terreinbezichtiging

Voor gegadigden is het mogelijk om het terrein te bezichtigen met begeleiding van onze verkoopmedewerkers. Hiervoor is vooraanmelding via grondzaken@prolander.nl noodzakelijk.