Drentse primeur: eerste openbare asbestdakenkaart live


Drenthe maakt asbestdaken zichtbaar

Maandag 11 juni lanceerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven voor Drenthe de eerste digitaal openbare asbestdakenkaart van Nederland. Op deze kaart kunnen gebouweigenaren snel zien of hun dak asbest bevat én of het dak geschikt is voor zonnepanelen.

Lancering kaart

Provincie en gemeenten samen aan de slag

Gedeputeerde Stelpstra: “De asbestdakenkaart is het resultaat van een nieuwe innovatieve meetmethode waarbij een vliegtuig met een geavanceerde camera daken heeft kunnen bekijken. De kaart is een goed middel voor bewustwording en helpt ons om de asbestsanering te versnellen. Ook de ‘Asbestregeling Drenthe’, helpt met deze versnelling. Wat wij het liefst zien is dat huiseigenaren hun asbestdak meteen vervangen door een duurzaam dak. We pakken dit samen op met de Drentse gemeenten.” Bert Bouwmeester (voorzitter VDG Milieu en burgemeester van Coevorden) vult aan: “Het saneren van de asbestdaken is een mooi aanknopingspunt voor verduurzaming. We werken in Drenthe met twaalf gemeenten die elkaar goed kunnen vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we per gemeente goed kunnen meewerken aan maatwerk.”

Kaart biedt duidelijkheid

Staatssecretaris Van Veldhoven: "Drenthe is één van de actiefste provincies bij het saneren van asbestdaken en heeft nu het initiatief genomen om alle asbestdaken in kaart te brengen. Heel mooi! Want nu weten we waar we moeten saneren. Dat maakt samen saneren gemakkelijk en dus goedkoper en efficiënter. Natuurlijk kost saneren geld, maar dat kost rotzooi opruimen na een incident net zo goed. Daarnaast maakt de kaart van Drenthe het nu ook duidelijk of er bij zo’n calamiteit nog asbest vrij kan komen. Die duidelijkheid is bijvoorbeeld bij een brand op een industrieterrein of stal heel fijn voor hulpverleners en omwonenden. Die hebben op zo'n moment echt wel andere dingen aan hun hoofd!”

Pilot

De kaart is op dit moment alleen voor de gemeenten Hoogeveen en Noordenveld geopend. Zij zijn pilotgemeenten. De komende periode wordt gebruikt om reacties op te halen om de kaart te verbeteren. Ook organiseert het Drents Energieloket informatieavonden rondom dit thema. Halverwege juli is de kaart voor heel Drenthe beschikbaar.

Lage rente voor duurzame maatregelen

Om de asbestsanering te versnellen heeft de provincie Drenthe de ‘Asbestregeling Drenthe’ in het leven geroepen. Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente een lening afsluiten om de verwijdering van een asbestdak te financieren. Ook voorziet de lening geheel of gedeeltelijk in de plaatsing van een nieuw dak waarin dakisolatie kan worden meegefinancierd.