Vraag en antwoord over de wolf


Wat kan de Provincie Drenthe doen als de wolf in Drenthe komt?

De wolf is een beschermde diersoort. Als een wolf Drenthe op eigen kracht bereikt, verplicht de Europese Habitatrichtlijn Nederland om de wolf wettelijk te beschermen en zijn staat van instandhouding te bevorderen. De provincie is dus verantwoordelijk voor de bescherming van de wolf en is verantwoordelijk voor het vergoeden van schade die wolven aanrichten.

Kan de provincie niet iets doen om de wolf buiten de deur te houden?

Provincies en het Rijk mogen geen maatregelen nemen om de wolf buiten de deur te houden. Ook als de wolf in Drenthe komt, mag de provincie de wolf niet verjagen.

Hoe groot is de kans dat de wolf naar Drenthe komt?

Kans op een wolf in Drenthe wordt met het jaar groter. Met circa 50 roedels in Duitsland gaan daar ieder jaar grof geschat 75 tot 100 jonge wolven weg uit hun roedel en op zoek naar nieuwe leefgebieden. Daarom wil de Provincie Drenthe zich goed voorbereiden, samen met partners, op een mogelijke komst van een of meerdere wolven. Dit doet de Provincie Drenthe ook in samenwerking met andere provincies.

Hoe bereidt de Provincie Drenthe zich voor op de mogelijke komst van de wolf?

De Provincie Drenthe heeft in het Flora- en faunabeleidsplan afgesproken dat zij zich wil voorbereiden op de komst van de wolf. Daarom is in maart 2016 een enquête verstuurd naar alle Drentse schapen- en geitenhouders. Deze is door bijna 900 personen (43%) ingevuld en door twee studenten als afstudeeronderzoek uitgewerkt. Het verslag van dit onderzoek kunt u downloaden (pdf, 3.2 MB). De uitkomsten worden door de provincie gebruikt om schapen- en geitenhouders beter te kunnen informeren en om in samenwerking met de andere provincies toekomstig beleid verder te kunnen verbeteren.

Wat gebeurt er als de wolf naar Drenthe komt?

Als een wolf naar Drenthe komt, kan dat lange tijd onopgemerkt blijven. De wolf uit maart 2015 illustreert heel goed hoe zo’n zwerftocht kan verlopen. Per dag (overwegend nacht) wordt een afstand van 25 tot wel 70 km afgelegd. Een individuele wolf kan vervolgens een vast territorium gaan vormen als deze een voldoende groot en rustig leefgebied heeft gevonden. Een volgende stap kan zijn dat er zich ergens een paartje wolven vestigt en eventueel jongen krijgt.

Is de wolf gevaarlijk?

Mensen en wolven leven al eeuwen samen. Daarbij werden mensen zelden door wolven aangevallen of gedood. Wolven hebben een sterke neiging ontwikkeld om mensen te mijden. In de laatste halve eeuw zijn er onder meer in Europa en Rusland relatief weinig dodelijke aanvallen van wolven geweest. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op dieren die waren besmet met hondsdolheid (rabiës). In Europa is hondsdolheid inmiddels sterk teruggedrongen. Ook ongewenste ontmoetingen tussen wolven en schaapherders komen door de veranderde Europese landbouwpraktijk nauwelijks nog voor. Verder is uit ervaringen in de Verenigde Staten duidelijk geworden dat het voeren van wolven in het wild de wolven opdringerig kan maken naar mensen. Dit is eenvoudig te voorkomen door wolven niet te voeren.

Wat moet je doen als je een wolf zou tegenkomen?

De kans om in Nederland onverwacht een wolf tegen te komen is heel erg klein. Voor het geval dat toch zo zou zijn, kunnen mensen de volgende adviezen opvolgen:

  • Respecteer de wolf
  • Neem langzaam afstand
  • Houd eventueel de hond aan de lijn
  • Als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en gebaren maken
  • Loop de wolf niet achterna
  • Voer de wolf niet

Vanuit het oogpunt van wetenschap en onderzoek is het van belang om elke waarneming van een (vermeende) wolf zo goed mogelijk te documenteren (foto’s, video). Noteer de plaats van waarneming en looprichting van het dier. Hoe sneller een waarneming wordt doorgegeven hoe beter. Waarnemingen kunnen worden gemeld via de website van Wolven in Nederland en via Waarneming.nl

Waar kun je terecht als je schade hebt?

Is het vermoeden dat een wolf schade heeft aanricht? Dan kunnen de eigenaren zich wenden tot Bij12 - Unit Faunafonds.