Wet natuurbescherming bij buitenevenementen


U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende gebied dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen.

U houdt het evenement bijvoorbeeld op een ander moment of op een andere locatie of u houdt rekening met lawaai en het dag- en nachtritme van dieren. Hebben de preventieve maatregelen niet het gewenste effect, dan kunt u een ontheffing aanvragen. De kans dat die wordt verleend is in de praktijk echter klein.

Schadelijke effecten

Om te bepalen of uw evenement een schadelijk effect heeft op (beschermde) plant- en diersoorten, dient u een ecologisch deskundige te laten onderzoeken:

  • welke soorten er op en rond de locatie voorkomen;
  • weten welke soorten beschermde dieren of planten zijn;
  • weten waardoor deze soorten kwetsbaar zijn.

Zie voor een uitgebreidere toelichting het stappenplan.

Preventieve maatregelen bij buitenevenementen

U voorkomt schade aan beschermde dieren en planten door maatregelen te nemen of een alternatief te zoeken. Als u dit doet dan heeft u misschien geen ontheffing meer nodig. Een ecologisch deskundige onderzoekt dit voor u. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn:

  • U laat het evenement plaatsvinden op een ander moment, bijvoorbeeld buiten het broedseizoen.
  • U verplaatst het evenement naar een ander terrein.
  • U schermt terreindelen met een kwetsbare natuurwaarde af.
  • U past de programmatijden aan om rekening te houden met het dag-nachtritme van beschermde soorten.
  • U voorkomt geluidsoverlast door gebruik te maken van speciale geluidsapparatuur of door overkappingen te plaatsen.
  • U schrapt het gebruik van vuurwerk.

Verklaring of rapport van een deskundige

Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u kunnen aantonen dat een deskundige de aanwezigheid van beschermde planten en dieren heeft onderzocht. Begin op tijd met het verzamelen van informatie. anders loopt u het risico dat het evenement moet worden afgelast.

Zorgplicht

Ook als u geen ontheffing nodig heeft, moet u wel aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voldoen. Dit houdt in dat u altijd respectvol moet omgaan met de natuur en moet streven deze zo min mogelijk te verstoren. Of het nu om beschermde soorten gaat of niet.