Verklaring van geen bedenkingen


Indien u ervoor kiest om geen losse ontheffing bij de provincie aan te vragen maar deze toestemming aan te laten haken bij een omgevingsvergunning dan dient u ervoor te zorgen dat u dit aanvraagt bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens de provincie om een verklaring van geen bedenkingen vragen.

U kunt bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning het pdf bestand van het aanvraagformulier voor soortenbescherming gebruiken. Voor het bepalen van de vergunningplicht kunt u hetzelfde stappenplan gebruiken als voor een losse ontheffing. Ook kunt u de toelichting hiervoor raadplegen.

De , zoals ontwikkeld door het ministerie van EZ, kan als hulpmiddel worden geraadpleegd voor de uitleg van het aanhaken van het onderdeel soortenbescherming bij een omgevingsvergunning.