Leges ontheffingen soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

De bedragen staan in de belastingverordening Provincie Drenthe 2019 (bijlage 1, paragaaf 2.2).

In 2019 gelden de volgende bedragen:

Leges 2019

2.2

ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming

bedrag in euro

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3 eerste en tweede lid, artikel 3.8 eerste lid of artikel 3.10 tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan genoemd in de artikelen 3.3 lid 4 sub b, onder 3 jo. 3.8 lid 5 sub b onder 2 jo 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming bedraagt:

1.728

2.2.2

In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing...

2.2.2.1

(...) ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het  kader van beroep op bedrijf:

0

2.2.2.2

(...) voor de opvang van inheemse soorten:

310

2.2.2.3

(...) ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen  van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest:

310

2.2.2.4

(...) ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen:

310

2.2.2.5

(...) die generiek wordt afgegeven op grond van een soortenmanagementplan:

3.300

2.2.2.6

(...) in afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist):

310