Wilde zwijnen in Drenthe


Ondanks dat er in Drenthe officieel geen wilde zwijnen voorkomen, is het mogelijk dat er toch incidenteel één rondloopt. Door de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België is het belangrijk om ook in Nederland en Drenthe extra alert te zijn op aanwezigheid van wilde zwijnen. Vooral de gevallen waarbij een wild zwijn dood wordt aangetroffen in de vrije natuur, zonder dat de doodsoorzaak bekend is, zijn verdacht. Wat moet u doen als u een levend wild zwijn ziet of een dood zwijn aantreft?

Melden wild zwijn

Als u een wild zwijn heeft gezien, kunt u de meldkamer van de politie bellen op 0900-8844 of de provinciaal coördinator op 06-20131615.

Als u een dood wild zwijn aantreft is het allerbelangrijkste dat u er niet aankomt. Moet u het toch verslepen in verband met de verkeersveiligheid, doe dit dan met handschoenen aan. Laat alles wat in contact is geweest met het dier, zoals de handschoenen, bij de plek liggen. Bel de provinciaal coördinator op 06-20131615. De coördinator zorgt voor de verdere afhandeling.

Een melding en dan?

Nadat er melding wordt gemaakt dat er een wild zwijn rondloopt in Drenthe is er contact tussen de coördinator en de meldkamer van de politie. Bij de meldkamer wordt gecontroleerd of er melding is gedaan van het uitbreken van gehouden zwijnen uit een park. De coördinator neemt vervolgens contact op met de eigenaar om te overleggen wat met de dieren moet gebeuren. De eigenaar krijgt altijd de mogelijkheid om zijn dieren terug te vangen. Enkel bij direct gevaar voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid of nadat de eigenaar een afstandsverklaring heeft getekend worden de zwijnen geschoten. Indien er geen eigenaar bekend is van de dieren zal de coördinator de nulstandbeheerders opdracht geven om de dieren te schieten. De politie wordt geïnformeerd als de nulstandbeheerders op pad gaan.

Handhaven 0-stand in Drenthe

Om de 0-stand van wilde zwijnen te handhaven zijn in Drenthe zeven Boa’s (Bijzonder opsporingsambtenaren) en 2 politieagenten met een jachtakte aangewezen. De provinciale coördinator draagt zorg voor de dagelijkse aansturing, organiseert cursussen en informatievoorziening van de aangewezen personen.

Als een melding wordt gemaakt van een wild zwijn, mogen zij deze schieten. Van elk wild zwijn wordt vervolgens een bloedmonster genomen om te laten onderzoeken op Afrikaanse varkenspest en andere dierziekten. Ook als een wild zwijn op een andere manier doodgaat door bijvoorbeeld een verkeersongeval, verdrinking of natuurlijke oorzaak wordt er een bloedonderzoek gedaan.

Plan van Aanpak

Voor verdachte gevallen van Afrikaanse varkenspest hebben de vier Nederlandse provincies waar wilde zwijnen voorkomen (Gelderland, Overijssel, Limburg en Brabant) gezamenlijk met het ministerie van LNV een plan van aanpak opgesteld. De provincie Drenthe onderschrijft dit plan van aanpak. Als op basis van bloedonderzoek AVP wordt aangetoond in Drenthe gaat het plan van aanpak in werking.