Drie projecten van start rondom Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold


Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben € 47.200,-- subsidie toegekend voor drie projecten rond de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. De drie projecten dragen bij aan de versterking van de kwaliteit en beleving van het landschap rondom de Nationale Parken.

Historie beter zichtbaar en beleefbaar

Nabij het Holtingerveld gaat het om het project Uffelterboervaartje. Landschapsbeheer Drenthe krijgt daarvoor een subsidie om het historisch verhaal van het boervaartje beter zichtbaar en beleefbaar te maken. In de uitvoering van het project werkt Landschapsbeheer Drenthe nauw samen met Prolander en de eigenaresse van het aangrenzende natuurterrein.

Nationaal Parkbeleving vanuit het dorp

De andere twee projecten worden uitgevoerd rondom het dorp Dwingeloo. De Stichting Dwingeler  ommetjes krijgt subsidie om te zorgen voor landschappelijke aankleding van de dorpsommetjes en om enkele speelplaatsen voor kinderen te realiseren. De Stichting Denktank Dwingeloo ontvangt een subsidie voor een schuilplaats en informatiebord bij de start van de trimbaan op de Vijfsprong. Beide projecten rondom Dwingeloo hebben als doel het dorp meer te verbinden met het omliggende landschap en het Nationaal Park. Hiermee versterken we de beleving van het Nationaal Park, direct vanuit het dorp. Goed voor de inwoners en ondernemers, maar ook voor de natuur en biodiversiteit.