Kopie van Wolf in Drenthe


In 2015 dook de wolf – na ruim 150 jaar afwezigheid – weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Met een toename in het aantal meldingen van wolven wordt de kans ook steeds groter dat een dier zich op den duur gaat vestigen in Nederland, of in Drenthe. Dit betekent dat we waarschijnlijk veel vaker met deze diersoort te maken krijgen.

De wolf

wolf

De wolf is een hondachtig roofdier die iets groter is dan een herdershond. Hoewel een wolf zich kenmerkt door driehoekige, opstaande oren, een rechte staart en de kleur van zijn vacht minder contrastrijk is dan die van een hond, zijn wolven vanuit de verte soms lastig te onderscheiden van de als huisdier gefokte wolfshonden.

De wolven waar we in Drenthe tot nu toe mee te maken gehad hebben zijn zwervende wolven. Dit zijn wolven die het territorium van hun ouders hebben verlaten en op zoek zijn naar een geschikte locatie voor een eigen territorium. Zo'n territorium is doorgaans tussen de 150 en 350 vierkante kilometer. Nadat een wolf een territorium heeft gevormd zal het dier proberen een paartje te vormen in dat territorium om zo een roedel te stichten. Een roedel bestaat uit een ouderpaar met hun jongen en is tussen de 2 en 10 dieren groot. De jonge dieren verlaten de roedel na 1 of 2 jaar om als zwervende wolven op zoek te gaan naar hun eigen territorium.

Wolven eten met name grotere wilde hoefdieren (zwijnen, edelherten, damherten en reeën) maar ook kleinere knaagdieren zoals muizen, ratten en bevers. Ze kunnen zich ook tegoed doen aan landbouwhuisdieren, zeker wanneer deze onbeschermd in een gebied aanwezig zijn. In de natuur zal een wolf vaker oude, zieke en zwakke dieren, of juist jonge en onervaren dieren, aanvallen.

Vee beschermen tegen wolven

In Nederland lopen vooral schapen, en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen een risico bij aanwezigheid van een wolf. Maar onderzoek in het buitenland laat zien dat door het nemen van preventieve maatregelen dit risico sterk vermindert. Vooral de inzet van elektrische rasters, kuddewaakhonden, de dieren ’s nachts op stal of binnen zetten of het gebruiken van kleinere, veilige nachtweiden blijken effectieve maatregelen te zijn BIJ12 heeft een overzicht gemaakt van preventiemaatregelen tegen de wolf. Deze zijn te vinden in de Faunaschade Preventie Kit wolven, vossen en marterachtigen.

Als een wolf een landbouwhuisdier heeft verwond of gedood dan heeft de dierhouder recht op tegemoetkoming van BIJ12. Het is dan wel belangrijk dat er zekerheid is over of de aanval echt is gedaan door een wolf. Om dat te onderzoeken moet de dierhouder binnen 24 uur na de aanval een melding doen bij het wolvenmeldpunt. Zij sturen een expert die de situatie beoordeelt en DNA afneemt. Met dit DNA kan worden aangetoond of de veroorzaker van de aanval een wolf is geweest. Op de website van BIJ12 is te vinden waar meldingen zijn en welke daarvan door de wolf zijn veroorzaakt.

Beleid

Hoe de provincies in Nederland omgaan met de aanwezigheid van de wolf is omgeschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan (pdf, 1.6 MB). Hierin wordt het volgende onderscheid gemaakt: de wolf als rondtrekkend dier, als een dier dat zich heeft gevestigd in een territorium, als dier dat onderdeel uitmaakt van een koppel of als dier dat onderdeel uitmaakt van een roedel.

Tot nu toe hebben we in Drenthe alleen nog maar te maken gehad met rondtrekkende wolven. Maar omdat er steeds vaker wolven door de provincie trekken, wordt de kans dat een van de dieren zich vestigt in het territorium steeds groter. Daarom heeft de provincie Drenthe een gebiedscommisie Wolf ingesteld om schapenhouders te ondersteunen preventieve maatregelen te nemen tegen wolf aanvallen.


Onderzoek

In maart 2016 is een enquête verstuurd naar alle Drentse schapen- en geitenhouders. Deze is door bijna 900 personen (43%) ingevuld en door twee studenten als afstudeeronderzoek uitgewerkt. De uitkomsten worden door de provincie gebruikt om schapen- en geitenhouders beter te kunnen informeren en om in samenwerking met de andere provincies toekomstig beleid verder te kunnen verbeteren.