Gebiedscommissie Wolf


Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders. Harry Oosterman, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Gedeputeerde Henk Jumelet heeft erop aangedrongen dat de gebiedscommissie nu van start gaat in plaats van te wachten op het moment dat een wolf zich gevestigd heeft: “We snappen de onrust onder schapenhouders en willen hen helpen hun dieren te beschermen. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat we in Drenthe over niet al te lange tijd een gevestigde wolf hebben. Dan is het goed dat we ons daarop voorbereiden, zoals met een regeling voor het aanvragen van vergoedingen voor schapenhouders. Hiermee kunnen schapenhouders hun dieren beschermen en kunnen de commissieleden met advies hierbij ondersteunen.”

Leden van de commissie

De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties en heeft een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn: Caroline Warmerdam (Staatsbosbeheer), Diederik Sleurink (LTO Noord), Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), Gijsbert Six (Platform kleinschalige schapen- en geithouders) en Harry Oosterman (voorzitter).


Drenthe heeft ondersteunersteam voor wolvenrasters

Veehouders in de provincie Drenthe die voor het eerst met flexinetten rasters gaan werken om hun schapen beter tegen wolven te beschermen, kunnen vanaf nu hulp krijgen van een ‘ondersteunersteam voor wolvenrasters’. Het team bestaat uit drie medewerkers van Abeos die hiervoor een korte training hebben gehad.