Wolf in Drenthe


In 2015 dook de wolf – na ruim 150 jaar afwezigheid – weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Met een toename in het aantal meldingen van wolven wordt de kans ook steeds groter dat een dier zich op den duur gaat vestigen in Nederland, of in Drenthe. Dit betekent dat we waarschijnlijk veel vaker met deze diersoort te maken krijgen.

Subsidie voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

Naar de subsidieregelingSchapen-en geitenhouders in  Drenthe kunnen via de provincie Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf. Met deze financiering kunnen dierhouders meerdere vaste en mobiele afrasteringen aanschaffen.

Wolvenmeldpunten

Waarnemingen

Heeft u een wolf gezien? Dan kunt u een waarneming melden bij Wolven In Nederland.

Meldpunt faunaschade

Vermoedelijke schade door de Wolf bij landbouwhuisdieren kunt u melden bij BIJ12. Buiten kantooruren kunt u melding maken via 06 – 23 84 65 24.

Gebiedscommissie wolf

Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf