Evenementen


Beschermde dieren en planten mogen geen schade ondervinden van evenementen in de buitenlucht.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan door vuurwerk opgeschrikte broedvogels die daardoor te lang wegblijven van hun eieren of jongen. Of aan een hardloopevenement door een veld waar beschermde orchideeën groeien. Ook een luidruchtig festival in de nabijheid van broedende vogels zal niet niet altijd mogelijk zijn.

Ontheffing voor evenement niet mogelijk

Voor een evenement bestaat altijd een alternatieve aanpak waarbij beschermde dieren en planten en hun leefomgeving niet geschaad worden. Om deze reden kan voor een evenement geen ontheffing van de soortenbescherming worden verleend.

Doe op tijd onderzoek en voorkom zo schade voor dieren en planten.

Organiseert u een buitenevenement, onderzoek dan ruim van tevoren het beoogde terrein. Vindt u (sporen van aanwezigheid van) planten en dieren, pas dan uw plannen daarop aan.

Vaak kunt u al veel schade voor dieren en planten voorkomen door het evenement iets anders in te richten (bijvoorbeeld door de route te verleggen, vuurwerk op andere plek af te steken, het evenement buiten het broedseizoen te plannen of schermen zo te plaatsen dat het publiek buiten kwetsbare natuurzones blijft).

Laat u adviseren

Niet iedereen herkent verblijfplaatsen van beschermde dieren, weet wanneer de kwetsbare perioden zijn of welke planten beschermd zijn en waar ze groeien. Een ecologisch deskundige inschakelen is daarom verstandig en in veel gevallen zelfs noodzakelijk. De deskundige onderzoekt of beschermde soorten van het door u geplande evenement nadeel zullen ondervinden, en maakt voor u een rapport met advies op maat. De deskundige kan u ook adviseren over maatregelen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.