Stikstofberekening


AERIUS is het instrument (geleverd door het RIVM) waarmee neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000-gebieden binnen Nederland wordt berekend, gemonitord en geregistreerd. AERIUS kan de depositie door evenementen berekenen op basis van een rekenmodel. AERIUS wordt jaarlijks geüpdatet op basis van nieuwe kennis en inzichten.

Wij verzoeken u om in de toelichting duidelijk te maken wat de technische uitgangspunten van de stikstofberekening zijn. Denk hierbij aan:

 • Aantal bezoekers
 • Aantal deelnemers
 • Aantal begeleiders
 • Type sector
 • Type voertuigen (indien gemotoriseerd evenement)
 • Verbruik van aggregaten

Als uit de stikstofberekening blijkt dat er sprake is van 0,00 mol stikstofneerslag per hectare per jaar is verder onderzoek niet nodig en is er geen natuurvergunning nodig voor onderdeel stikstof. Als uit de berekening blijkt dat uw evenement bijdraagt aan de stikstofneerslag in één of meerdere Natura 2000-gebieden, dan kunt u onderzoeken wat u kunt doen om de stikstofuitstoot te beperken.

 • Kijk goed naar de locatie en ontsluitingsroute van het evenement. Hoe verder van Natura 2000-gebieden, hoe beter.
 • Wijzig de inrichting van het terrein, zodat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.
 • Stel een vervoersplan op met (elektrische) pendelbussen en stimuleer gebruik van het openbaar vervoer en de fiets.
 • Beperk het aantal gemotoriseerde ritten naar het evenemententerrein door lokaal in te kopen.
 • Maak gebruik van het elektriciteitsnet in plaats van dieselaggregaten of aggregaten met een energiezuinige motor.

De mate waarin veranderingen bijdragen aan het opheffen van het nadelig effect is afhankelijk van de exacte locatie en de opzet van het evenement. Proefberekeningen in AERIUS van fictieve evenementen laten zien dat een verplaatsing naar een plek die verder weg ligt van het Natura 2000-gebied veelal leidt tot een sterk verbeterde situatie. Soms is een geringe verplaatsing in combinatie met specifieke maatregelen al voldoende.

Voor meer informatie over stikstof en het uitrekenen van de hoeveelheid neerslag kunt u ook gebruik maken van de website van BIJ12: Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 - BIJ12.


Contact

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Telefonisch: (0592) 36 55 55 (Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur)

Per e-mail: vth@drenthe.nl