Bepaal of u een ontheffing soortenbescherming nodig hebt


De Wet natuurbescherming geldt overal. In natuurgebieden, in stad en dorp, én ook op uw eigen terrein.

Zorg ervoor dat beschermde dieren en planten en hun leefgebieden ongeschonden blijven. Dan hebt u geen ontheffing nodig.

Hieronder vindt u meer informatie over wanneer u wel of niet ontheffing nodig heeft en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Uil leest de regels

Regelgeving

Overzicht van de basisregels

Evenementen

Evenementen in de natuur en in groene stadsdelen

Sloop, renovatie, isolatie, bouw

Beschermde natuur en bouwactiviteiten
roe-deer-2615377_1280

Faunabeheer en Schadebestrijding

Informatie over faunabeheer en schadebestrijding