Wet natuurbescherming


De wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000 gebieden, bossen en specifieke dier- en plantsoorten. Bij verschillende werkzaamheden of activiteiten kunt u te maken krijgen met deze wet. Het is daarom van belang om vooraf goed te onderzoeken welke beschermde waarden aanwezig zijn en hoe u daarmee het beste kunt omgaan.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van de wet en informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.

Soortenbescherming

Informatie over ontheffing soortenbescherming

Gebiedsbescherming

Mogelijkheden vergunningverlening Wet natuurbescherming

Kapmelding houtopstanden

Informatie en melden

Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden

Informatie en aanvragen

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden

Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.