Wet natuurbescherming


De wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000 gebieden, bossen en specifieke dier- en plantsoorten. Bij verschillende werkzaamheden of activiteiten kunt u te maken krijgen met deze wet. Het is daarom van belang om vooraf goed te onderzoeken welke beschermde waarden aanwezig zijn en hoe u daarmee het beste kunt omgaan.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen van de wet en informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen.

Soortenbescherming

Informatie over ontheffing soortenbescherming

Gebiedsbescherming

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Kapmelding houtopstanden

Informatie en melden

Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden

Informatie en aanvragen

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden

Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.