Referentiedata Drentse Natura 2000-gebieden


Drenthe telt 14 gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Bij werkzaamheden in of nabij deze gebieden moet getoetst worden of een vergunning nodig is. Als de werkzaamheden een voortzetting zijn van bestaand gebruik hoeft dat niet. Om te kunnen bepalen of iets valt onder bestaand gebruik, wordt gewerkt met referentiedata. In onderstaand overzicht de 14 Drentse gebieden met deze referentiedata.

Gebied

Referentiedatum

Overzicht referentiedata

Bargerveen

10-6-1994

Drentsche Aa-gebied

7-12-2004

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

24-3-2000

Drouwenerzand

7-12-2004

Dwingelderveld

11-10-1996

Elperstroomgebied

7-12-2004

Fochteloërveen

30-11-1998

Havelte-Oost /Holtingerveld

7-12-2004

Leekstermeergebied*

24-3-2000

Mantingerbos

7-12-2004

Mantingerzand

7-12-2004

Norgerholt

7-12-2004

Witterveld

7-12-2004

Zuidlaardermeergebied*

24-3-2000

* Het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied worden niet aangemerkt als voor stikstof gevoelig, en behoeven niet te worden meegenomen in de stikstofberekeningen.