Hoger beroep toepassing van drainage en gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000


Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni 2021 over de afwijzing van een handhavingsverzoek tegen de aanleg van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen  nabij het Natura 2000- gebied Holtingerveld. De rechtbank heeft uitgesproken dat onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen nabij Natura 2000-gebieden. Het gaat in eerste instantie om een pro forma beroepschrift, zonder inhoudelijke argumentatie.