Wat is Natura 2000


Natura 2000 is een Europees netwerk met voor Europa kenmerkende natuur, landschappen, planten en dieren. In het stelsel zijn twee richtlijnen van de Europese Unie opgenomen, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

De eerste richtlijn is gericht op de bescherming van specifieke natuurtypen en soorten; de tweede op vogels. Beide kunnen op natuurgebieden van toepassing kunnen zijn.

In alle landen van de Europese Unie zijn Natura 2000-gebieden aangewezen, van Slovenië, met het grootste aantal gebieden, tot Malta, met enkele kleine gebiedjes.

Nederland heeft ruim 160 gebieden aangemeld. Alle lidstaten maken beheerplannen om de gebieden zo goed mogelijk te beheren, zodat de biodiversiteit behouden blijft of kan worden hersteld.

Mantingerbos en weiden 19-4-07 (39)

Werken aan biodiversiteit

Natura 2000 is in de eerste plaats bedacht om de achteruitgang van planten en dieren in onze natuurgebieden te stoppen.

De grote variatie in natuurgebieden met de bijbehorende flora en fauna – onze biodiversiteit – staat onder druk door de grote veranderingen in onze maatschappij gedurende de afgelopen decennia.

Denk aan moderne landbouw, meer vrije tijd en een sterk uitgebreid wegennetwerk. Die veranderingen hebben invloed op het gebruik van ons platteland en onze natuur.

Natura 2000 wil meer balans brengen in het gebruik van natuurgebieden en hun omgeving, zodat planten en dieren de kans krijgen zich te herstellen.

Mantingerveld 19-05-10 (21)

Kansen voor natuur en economie

De bescherming van onze topnatuur via Natura 2000 wil niet zeggen dat er niets meer mag. Integendeel. Waar het maar kan zonder de balans te verstoren kan iedereen genieten van deze natuur.

Wandelen en fietsen staan natuurlijk voorop, maar ook passende culturele evenementen en excursies op maat zijn mogelijk.

De beheerders van de gebieden doen hun uiterste best om de kansen die Natura 2000 biedt optimaal te gebruiken bij het behoud en herstel van hun terreinen. Bovendien tonen ze zich goede gastheren aan de vele bezoekers van de gebieden.

Want onze Natura 2000-gebieden hebben een grote aantrekkingskracht op recreanten uit het hele land. Dat biedt kansen voor ondernemers om daar om een duurzame manier op in te spelen.

Natura 2000 kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame plattelandseconomie.

Mantingerveld NieuwBalinge 31-08-10 (9)