Verlengde Middenraai

De Verlengde Middenraai is een voormalig landbouwgebied en ligt tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai, ten noorden van Nieuw-Balinge. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit veengronden, maar wordt omgevormd tot natuurgebied.

Wat gaat er gebeuren?

De Verlengde Middenraai gaat er anders uitzien. Het landbouwgebied wordt omgevormd tot natuurgebied. De maatregelen zijn gericht op de waterhuishouding, planten, dieren en recreanten.

Waterhuishouding

Het langer vasthouden van water in de Verlengde Middenraai beperkt verdroging van het Mantingerveld.

Om dit te bereiken worden onder andere sloten gedempt en drainage verwijderd. Ook wordt de afwateringssloot van een aangrenzend landbouwgebied gedempt. Om het landbouwgebied toch een toekomstbestendige afwatering te kunnen garanderen, wordt er een gemaal gebouwd dat rechtstreek het water in het kanaal kan lozen.

Planten en dieren

Door de nieuwe inrichting wordt het gebied aantrekkelijk voor libellen, zwaluwen, vleermuizen, kikkers en reptielen. Daarnaast wordt er een verbinding gerealiseerd tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerzand, waardoor planten en dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ze hebben een grotere kans om te overleven.

Recreanten

Er worden enkele wandelpaden aangelegd.

Waarom gaat het gebeuren?

Extreme droogte en extreme regenval komen steeds vaker voor. Hierdoor verdwijnen allerlei bijzondere planten- en diersoorten en is er steeds vaker wateroverlast in landbouwgebieden.

Met deze inrichtingsmaatregelen proberen we deze schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer gaat het gebeuren?

In januari 2022 is de aannemer gestart met de voorbereidende werkzaamheden. In mei 2022 zullen de grootschalige inrichtingswerken starten. Het doel is dat de werkzaamheden in 2022 worden afgerond.