Voortgang ontwerp Verlengde Middenraai


Het is een tijd stil geweest. Er wordt achter de schermen gewerkt aan de afronding van het ontwerp van de Verlengde Middenraai. Deze tijd van het coronavirus helpt daar niet bij, maar betrokkenen proberen goed bij te dragen. Het ontwerp wordt nu verder geoptimaliseerd en in detail uitgewerkt. Onderdeel hiervan is dat partijen overleggen hoe het beheer plaatsvindt, hoe de eigendommen worden georganiseerd, en hoe de financiën worden geregeld. Ook wordt gekeken hoe vergunningen moeten worden aangevraagd en waar recreatiepaden worden geplaatst. De afspraken die de partijen maken, worden vervolgens in de Bestuurlijke Adviescommissie besproken.

Verkoop huizen

Verder wordt de verkoop voorbereid van de huizen aan de Verlengde Middenraai 23 en 25. Deze zijn nu in eigendom zijn van de provincie. De verkoop wordt op termijn opgestart.

Presentatie ontwerp

De betrokken partijen werken nu toe naar een gedragen ontwerp dat aan het gebied kan worden gepresenteerd. Zodra bekend is wanneer het ontwerp wordt gepresenteerd, kondigen we dit aan in een nieuwsbrief.