Onderzoek Mantingerbos


Het Mantingerbos is het oudste oerbos van Nederland. Het bos is aangewezen als Natura 2000-gebied (N2000) en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om het Natuurnetwerk te realiseren en de doelstellingen in het kader van Natura 2000 te behalen moet een deel van het bos opnieuw ingericht worden. Voordat er maatregelen genomen worden, doen we onderzoek naar de waterhuishouding en het historische gebruik van het gebied. Dat onderzoek vindt in 2020 en 2021 plaats.

Historisch onderzoek

In het Mantingerbos voert Prolander samen met de Bosgroepen en B-ware een historisch-ecologisch onderzoek uit. Enerzijds wordt de kwaliteit en herkomst van het grondwater in Mantingerbos en -Weiden onderzocht. “In de omgeving voeren we waterkwaliteitsonderzoek uit in aanwezige peilbuizen en watergangen. Ook worden lokale grondwaterstanden en de bodemopbouw bepaald. De resultaten uit dit onderzoek worden onder andere gepresenteerd in dwarsprofielen van het gebied,” vertelt ecoloog Jorim Kamerling. Anderzijds wordt onderzocht hoe de natuurkwaliteit van de oude boskernen vanuit historisch-ecologisch perspectief kan worden hersteld en behouden. Jorim: “Hiervoor voeren we in en rondom de boskernen bodem-koolstofdateringen en -pollenonderzoek uit. Daarnaast praten we met gebiedskenners uit de omgeving om het historisch gebruik van het gebied te achterhalen. Samen met het (grond)wateronderzoek krijgen we hiermee de gewenste informatie voor het bepalen van de herstelmogelijkheden.”