Fietsparadijs van Iconische klasse


Op de flanken van de VAM-berg in Wijster, pal naast het dal van het Oude Diep, is een uniek mountainbike-parcours gerealiseerd. Dit tracé voert van het Philipsbos aan de zuidkant van de berg naar de Blinkerd aan de noordkant. Patrick Jansen is bedenker van het parcours.

Patrick Jansen Vamberg 15-02-19 (1)

Patrick is bosecoloog en professioneel mountainbiker. Al diverse malen was hij Nederlands en wereldkampioen in zijn leeftijdsklasse. Hij heeft zijn eigen adviesbureau Bosmeester voor bosbeheer en het bedrijf Tracks & Trails voor het ontwerp en de inrichting van duurzame mountainbikeroutes en bikeparks. Patrick is razend enthousiast over de VAM-berg en het nieuwe parcours. “Ik zag vandaag iemand twintig keer voorbijkomen. Door het  MTB-parcours is dit fietsgebied nog aantrekkelijker.

We hebben de langste vlonder van Nederland, 240 meter dwars door moerasbos.

Hierna gaan we aan de slag met de aanleg van een enduro-parcours, het eerste in Nederland. Bij enduro gaat het om een zo snel mogelijke afdaling met hier en daar wat kort klimwerk. De fietsfaciliteiten op de VAM-berg zijn van iconische klasse. Geweldig voor liefhebbers, maar ook zeer geschikt voor internationale wedstrijden.”

Wel de lusten, niet de lasten

Als bosbeheerder spreekt Patrick veel met eigenaren en beheerders van natuurterreinen. “Ik merkte dat er nog veel onbekendheid was over het effect van MTB-routes op andere recreanten en op de natuur. Voor het eerste probleem heb ik methodes bedacht om routes voor MTB, wandelaars, ruiters en fietsers te scheiden. Op oude routes kwamen vooral MTB’ers en wandelaars elkaar tegen, met alle ergernissen van dien. Daarnaast heb ik uitvoerig onderzocht hoe MTB en natuur zo goed mogelijk samen kunnen gaan. Een belangrijke voorwaarde is dat kwetsbare natuur wordt ontzien. Sterker nog, door MTB-paden slim te situeren, voorzien ze in een goede zonering van functies. In donkergroene natuur zul je dus geen MTB’ers aantreffen. Ook de fietsmogelijkheden op de VAM-berg bieden een fantastisch alternatief; dat zorgt voor rust in andere gebieden. De vogels en vlinders in het aangrenzende Oude Diep hebben geen greintje last van de fietsers op de berg.”

Ronde van Drenthe Vamberg 15-03-19 (3)

Natuurtoets

Elke nieuwe recreatieve route in natuurgebieden wordt eerst aan een objectieve natuurtoets onderworpen. De provincie voldoet daarmee aan de eisen die de Wet Natuurbescherming aan projecten in de natuur stelt. Eventuele negatieve effecten op beschermde dieren en planten moeten elders worden gecompenseerd. “Als een bepaalde locatie niet geschikt is, gaan we op zoek naar een betere plek”, legt Patrick uit. “Iedereen moet er blij van worden: beheerders, natuurliefhebbers en fietsers. De VAM-berg is zo’n plek.”