Noordwest


Noordwest Drenthe heeft een fraaie afwisseling van esdorpen en unieke natuur in de gebieden Fochteloërveen en De Onlanden. In het gebied werken we aan het optimaliseren van de waterhuishouding, inrichting van de natuur en recreatiemogelijkheden.

Fochteloërveen

Tot aan de horizon; veen, veen en nog eens veen. Op de grens van Friesland en Drenthe ligt een uitgestrekt natuurgebied, het Fochteloërveen. Een gebied dat tot de verbeelding spreekt met vogels als de kraanvogel en de blauwe kiekendief. Het Fochteloërveen is een van de laatste gebieden met hoogveen in West-Europa. Door het Fochteloërveen lopen prachtige wandel- en fietspaden. Vanaf uitkijktoren De Zeven heb je een groots uitzicht over het gebied.

Uitdroging is een serieuze bedreiging voor het Fochteloërveen. Hoogveen kan alleen doorgroeien als er voldoende regenwater in het gebied blijft. Met het project 'Fochteloërveen Toekomstbestendig' werken Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe samen met de omgeving aan een goede balans in de waterhuishouding. Dankzij nieuwe kades worden deze omstandigheden drastisch verbeterd. We zetten in op behoud van veen en heide, het gebied van de kraanvogel. Meer informatie over het project Fochteloërveen Toekomstbestendig.

Oostervoortsche Diep

Grote delen van de beekdalen van het Peizerdiepsysteem rond Norg zijn in de afgelopen 10 jaar al opnieuw ingericht. Hier zijn maatregelen uitgevoerd op het gebied van water, landbouw en natuur. Met de herinrichting van (een deel van) het Oostervoortsche Diep ten zuiden van Lieveren krijgt ook dit laatste deel een meer natuurlijke en klimaatbestendige inrichting. Dit is noodzakelijk omdat het water in het gebied te snel weg loopt. Dat is onwenselijk in tijden van veel regen als droogte. Meer informatie over het Oostervoortsche Diep.

Klimaatbuffer De Onlanden

Natuurgebied De Onlanden op de grens van Groningen en Drenthe is begin deze eeuw ingericht voor de berging van water. Een robuuste klimaatbuffer die er mede voor zorgt dat de stad Groningen droge voeten houdt. Sindsdien heeft De Onlanden zich ontwikkeld tot schitterend natuurgebied van meer dan 2.500 hectare. Met heringerichte beekdalen van het Eelder- en Peizerdiep, nieuwe moerasnatuur, vogelrijke plassen en de komst van de otter als icoon van waardevolle moerasnatuur met schoon water. Ook voor de recreant valt er veel te genieten: wandelen, fietsen en vogels kijken. Provincie Drenthe werkten bij de realisatie nauw samen met natuurorganisaties, waterschap, gemeenten, agrariërs en bewoners. Meer informatie over De Onlanden.

mjj-20170525-onlanden-1

Landinrichting Veenhuizen

Veenhuizen staat bekend om zijn cultuurhistorisch erfgoed. De afgelopen jaren heeft de Landinrichtingscommissie Veenhuizen samen met bewoners gekeken naar mogelijkheden om het landschap rondom Veenhuizen te versterken. Dat heeft geleid tot concrete maatregelen voor het aantrekkelijk maken van het landschap, verbeteren van landbouwkundige structuur en de aanleg van een fietspad. Het fietspad loopt op de kade langs de Zesde Wijk, parallel aan de Ds. Germsweg. Het fietspad ontsluit ook de voormalige locatie van ‘het derde Gesticht’ via de historische toegang. De uitvoering loopt van 2019-2020.

Partners

Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de gemeente Noordenveld.

Beheer

Natuurmonumenten (De Onlanden, Fochteloërveen)

Staatsbosbeheer (Oostervoortsche Diep)