Nieuw natuurgebied in het Hunzedal houdt meer water vast


Er is nieuwe natuur gerealiseerd in het Hunzedal. Waterschap Hunze en Aa’s heeft zo’n 65 hectare natuur met ruimte voor waterberging aangelegd, als onderdeel van de gebiedsopgave Hunze

Lees verder op de website ROEG voor meer informatie.